• 23 Haziran 2004 tarihinde Milli Reasürans TAŞ’de “Sigortacılık Faaliyetlerinin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun Taslağı” konulu bir panel düzenlemiş olup etkinliğe Türkiye Sigorta Enstitüsü Vakfı Müdürü ayın Ergin Gediz Panel Başkanı; Milli Reasürans TAŞ Genel Müdürü ve TSRSB Başkanı Sayın Cahit Nomer, Hazine Müsteşarlığı Sigorta Genel Müdürlüğünden Genel Müdür Sayın Dr. Ahmet Genç, GS Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Sayın Samim Ünan ve Ray Sigorta Genel Müdürü Sayın Çetin Alanya ise konuşmacı olarak katılmışlardır.

 • 27 Eylül 2005 tarihinde Miltaş Suadiye tesislerinde Sn. Dündar Kortan tarafından “Katrina Felaketi sonucunda Reasürans piyasalarındaki gelişmeler” konulu bir konferansın yemekli bir toplantıda üyelerimize sunulması sağlanmıştır.

 • Türk Ticaret Kanunu’nda yapılacak değişikliklerle ilgili Kanun Tasarısı Taslağı hakkında Komisyon Başkanı Prof. Dr. Sn. Hüseyin Ülgen tarafından Miltaş’da yapılan bir yemekli toplantıda üyelerimize bilgi sunulmuştur.

 • 18.07.2006 tarihinde TSRŞB Konferans Salonunda, Prof.Dr.Sn. Hüseyin Ülgen, Prof.Dr.Sn. Samim Ünan, Yard.Doç.Dr.Sn. Kerim Atamer, Dr.Dilek Kabukcuoğlu Özer ve Sn. Zihni Metezade’nin konuşmacı olarak katıldığı, T.T.K Tasarısında yer alan Sigortacılıkla ilgili konuların sektöre getireceği değişiklikler ve yeniliklerin görüşüldüğü bir panel düzenlenmiş ve panele geniş bir katılım sağlanmıştır.

 • 19.12.2006 tarihinde Miltaş tesislerinde Derneğimizin ev sahipliğinde Yeni Yıl yemeği düzenlenmiş ve toplantıya yüksek katılım sağlanmıştır.

 • 10.04.2007 tarihinde Sigorta Hukuku Türk Derneği, Sigorta Aracılar Derneği ile işbirliği içinde Milli Reasürans Konferans salonunda “Sigortacıları Bilgilendirme Yönetmeliği “ hakkında düzenlenen panele, konuşmacı olarak Prof.Dr.Sn. Samim Ünan, Prof.Dr.Sn. Merih Kemal Omağ, Sn.Mustafa Su, Sn.Ayşe Karabulut, Av.Sn.Ahmet Karayazgan katılmışlardır.

 • 04 Mart 2008 tarihinde Sigorta Hukuku Türk Derneği ile birlikte Milli Reasürans Konferans salonunda “Trafik Hasarlarında Yeni Dönem ve Oto Sigortalarına Etkisi” konulu bir panel düzenlenmiş   Panel Başkanı olarak Cahit Nomer’in, Panelist olarak da Gökhan Karasu, Erdinç Yurtseven, Mehmet Üst, Ertan Fırat, Hüseyin Akyol ve Prof. Dr. Samim Ünan katılmışlardır.

 • 4 Mart 2008 tarihinde Sigorta Hukuku Türk Derneği ile birlikte Milli Reasürans T.A.Ş. Konferans Salonunda düzenlenen “Trafik Hasarlarında Yeni Dönem ve Oto Sigortalarına Etkisi” konulu panele, Panel Başkanı olarak Cahit Nomer, Panelist olarak da Prof. Dr. Samim Ünan, Sn. Gökhan Karasu, Sn. Erdinç Yurtseven, Sn. Mehmet Üst, Sn. Ertan Fırat ve Sn. Hüseyin Akyol katılmışlardır.

 • Sigorta Hukuku Türk Derneği ile birlikte, 27 Mart 2008 tarihinde  Aksigorta A.Ş. konferans salonunda “Mevzuatın Getirdikleri ve Ekspertiz Müessesesi” konulu bir panel düzenlenmiş ve Panel Başkanı olarak Prof. Dr. Hüseyin Ülgen’in, Panelist olarak da Ragıp Yergin, Mustafa Su, Hüseyin Akyol, Murat Baytekin ve Prof. Dr. Samim Ünan etkinliğe katılmıştır.

 • Sigorta Hukuku Türk Derneği ile birlikte, 27 Mart 2008 tarihinde Aksigorta A.Ş. Konferans Salonunda “Mevzuatın Getirdikleri ve Ekspertiz Müessesesi” konulu bir panel düzenlenmiş olup Prof. Dr. Sn. Hüseyin Ülgen Panel Başkanı olarak; Prof. Dr. Samim Ünan, Sn. Ragıp Yergin, Sn. Mustafa Su, Sn. Hüseyin Akyol ve Murat Baytekin de Panelist olarak etkinliğe katılmışlardır.

 • 30 Nisan 2008 tarihinde TSRŞB Konferans Salonunda Prof. Dr. Sn. Samim Ünan başkanlığında düzenlenen “5684 Sayılı Yasa ve Cezai Yaptırımlar” konulu panele, Prof. Dr. Sn. Feridun Yenisey, Denetleme Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Arif Hikmet Cesur ve Sigortacılık Genel Müdürlüğünden Sn. Serdar Demirci panelist olarak katılmışlardır.

 • Derneğimizin 50. Yılı nedeniyle 21 Ekim 2008 tarihinde Milli Reasürans T.A.Ş. Konferans Salonunda bir toplantı yapılmış ve takiben müzik eşliğinde bir “kokteyl prolonge” düzenlenmiştir.

 • 19 Mart 2009 tarihinde Milli Reasürans TAŞ Konferans Salonunda düzenlenen “Kriz Ortamında Sigortacılıkta Karşılaşılabilecek Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu panele Sn. Cahit Nomer Panel Başkanı; Sn. Mustafa Su, Sn. Çetin Alanya, Sn. Giray Velioğlu ve Sn. Ertan Fırat panelist olarak katılmışlardır.

 • Hazine Müsteşarlığı, Sigorta Şirketleri ile Sigorta Brokerlerinin temsilcilerinin yanı sıra yabancı Sigortacıların, Reasürörlerin ve Modelleme Kurumları ile Bilim Adamlarının katıldığı “ Deprem Riski ve Modellemesi ve Sigorta” Konulu İstanbul 1. Uluslar arası Sigortacılık Konferansı 10 Eylül 2009 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

 • 5 Nisan 2010 tarihinde Milli Reasürans Konferans Salonunda “ Sigortacılıkta Rekabet, Fiyatlandırma ve Karlılık” konulu düzenlenen panele Hazine Sigortacılık Genel Müdürü Sn. Dr. Ahmet Genç başkanlık etmiş olup, Axa Sigorta Genel Müdürü Sn. Cemal Ererdi, Eureko Sigorta Genel Müdürü Sn. Okan Utkueri, Nart Brokerlik CEO’su Sn. Levent Nart, Milli Re’den Sn. Kemal Çuhacı ve Willis’den Muzafer Aktaş panelist olarak katılmışlardır.

 • 05 Nisan 2010 tarihinde Milli Reasürans TAŞ Konferans Salonunda “Sigortacılıkta Rekabet, Fiyatlandırma ve Karlılık” konulu bir panel düzenlenmiştir.

 • 30 Eylül – 01 Ekim 2010 tarihlerinde Milli Reasürans Konferans Salonunda gerçekleştirilen 2. Uluslararası İstanbul Sigortacılık Konferansına yaklaşık 25 ülkeden 300’e yakın davetli katılmış; Sorumluluk Sigortaları ve Yükümlük karşılama yeterliliği konularında 5 ayrı oturum yapılmıştır.

 • 18 Ocak 2011 tarihinde İTÜ Sosyal Tesislerinde Sayın Cahit Nomer’in moderatörlüğünde, Sayın Osman Yücesan ve Sayın İlham Saner’in mesleki tecrübe ve anılarını üyeleri ile paylaştıkları yemekli bir sohbet toplantısı düzenlemiştir.

 • 25 – 26 Mayıs 2011 tarihlerinde Milli Reasürans Konferans salonunda gerçekleştirilen 3.Uluslararası Sigortacılık Konferansına yine 20’yi aşkın ülkeden 300 davetli katılmıştır.

 • 18.11.2011 tarihlerinde AON BENFİELD ile KKTC’de “Sigortacılığın Gelecek Trendleri” konulu bir panel organize edilmiştir.

 • 04-05 Ekim 2012 tarihlerinde Uluslararası İstanbul Sigortacılık Sempozyumunun Dördüncüsü, “Katastrofik Riskler ve Yönetimi” konusunda tekrarlanmış, 22 ülkeden 220 katılımcının iştiraki ile gerçekleştirilmiştir.

 • 17 Aralık 2012 tarihinde üyelerimiz ve sektör yöneticilerinin katıldığı ve Sn. David Kohen, Sn. Nihat Tavşanlı, Sn. Cemal Ererdi ve Sn. Özgür Koç’un konuşmacı olarak yer aldığı toplantıda konuşmacılarımız “Neler Gördük, Neler Yaşadık” başlığı altında tecrübe ve anılarını üyelerimizle paylaşmıştır.

 • Üyemiz Sn. Kemal Çuhacı’nın da konuşmacı olarak katıldığı “Dünyada ve Türkiye’de Reasürans Yenilemeleri” konulu yemekli toplantı, İTÜ Maçka Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilmiş ve toplantıya geniş katılım sağlanmıştır.

 • 03-04 Ekim 2013 tarihlerinde yapılan 5. Uluslararası İstanbul Sigortacılık Sempozyumunda “Risklerin Yönetimi ve Transferi ile Büyük Risklerin Sigortalanması” konusu ele alınmış; 20 ülkeden 200’ü aşkın katılımcı etkinliğe katılmıştır.

 • 25-26 Eylül 2014 tarihlerinde yapılan 6. Uluslararası İstanbul Sigortacılık Sempozyumunda “Doğal Afet Risklerinin Sigortalanabilirliği ve Katastrofik Risklerin Yönetimi” konusu ele alınmış olup etkinliğe 29 ülkeden 200’ü aşkın katılımcı katılmıştır.

 • 8-9 Ekim 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen 7. Uluslararası İstanbul Sigortacılık Sempozyumunda “Hasar yönetimi, Underwriting ve Fiyatlandırma Teknolojisinin Yararları” konusu ele alınmış; 30 ülkeden 320’nin üzerinde katılımcı etkinliğe katılmıştır.

 • 11 Mayıs 2016 tarihinde “Zorunlu Trafik Sigortalarında Yeni Dönem ve daha Etkin bir Tahkim” konulu bir panel düzenlenmiştir.

 • 06-07 Ekim 2016 tarihleri arasında 8. Uluslararası İstanbul Sigorta Konferansı düzenlenmiş; Konferans konusu olarak “Dijital Sigortacılıkta Satış, Pazarlama, Denetim ve Teknoloji Kullanımı” seçilmiş, etkinliğin ikinci gününde “Sağlık ve Oto Sigortaları ile ilgili bir atölye çalışması yapılmıştır.

 • “Parametrik Sigortalar, Teknolojik Çözümler ve Yeni İş Modelleri” konusunun ele alındığı 9. Uluslararası İstanbul Konferansı 05-06 Ekim 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.