Sigorta Tatbikatçıları Derneği,  2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı 17 Nisan Salı günü saat 14.30’da Türkiye Sigorta Enstitüsü’nün (TSEV) Teşvikiye’deki merkezinde gerçekleştiriyor.

Toplantısı’nı gerçekleştirmek üzere 17 Nisan Salı 2018 tarihinde saat 14.30’da Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı’nın Teşvikiye adresinde bir araya geliyor. Yeni yönetim ve denetim kurullarının da seçileceği genel kurulda görüşülecek gündem konuları arasında şunlar yer alıyor: “Açılış ve başkanlık divanının teşkili, Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi, 2016-2017 yılları ile ilgili Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporlarının okunması ve görüşülmesi, 2016-2017 yılları hesaplarının okunması ve görüşülmesi; bu çalışma ve hesaplardan dolayı, Yönetim Kurulunun ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, 2018-2019 yılları Çalışma Programı ve Bütçe Tasarısı, 2018-2019 Yılı Giriş Aidatı ve Yıllık Aidatın belirlenmesi. Yeni Yönetim ve Denetim Kurulları ile Haysiyet Divanı seçimi.”