law_6-compressor

TARİHÇEMİZ

1950’li yıllar, ülkemiz için gerek siyasi, gerekse ekonomik ve ticari açıdan bir dönüm noktasını oluşturmaktadır.İkinci Dünya savaşını takip eden yıllarda tek partili sistemden çok partili sisteme geçilmiş, tüm sektörleri etkisi altına alan bu değişikliğe bağlı olarak ekonomik alanda önemli gelişmeler kaydedilmeye başlanmıştı.Özellikle ekonomik anlamda dışa açılmaya bağlı olarak yatırımlara iştirak eden yabancı şirketlerin kendi uygulamalarını da birlikte getirmeleri bütün sektörleri harekete geçirmişti.

Bu gelişmeler, doğal olarak, sigorta sektörü üzerinde de olumlu etkilerde bulunmuş, yeni konularla tanışma imkanı elde edilmiş, uluslararası platformda verilmekte olan teminat şekil ve şartları ile karşılaşma fırsatı bulunmuştu.

Sigortacılık sektöründe faaliyet göstermekte olan sınırlı sayıdaki sigorta şirketi, bütün imkanları ile ortaya çıkan talep ve ihtiyaçları karşılama gayreti içerisine girmişti.Şirketlerde çalışan teknik elemanlar, her ne kadar bu ihtiyaçlara cevap verebilmek için büyük çaba sarfetmekte iseler de o zamanın şartlarında gerekli bilgileri elde edebilecekleri kaynaklar son derece kısıtlıydı ve bu ihtiyacı ancak birbirleriyle danışmalarda bulunarak gidermeye çalışmaktaydılar.Kısa bir süre sonra,o zamanın önde gelen sigorta şirketlerinin teknik müdür seviyesindeki elemanlarının da katılımıyla büyüyen bu grubun yaptığı toplantılar sırasında çeşitli konuların tartışılması veya güncel bir konuda konferans verilmesi yoluyla katılımcıların aydınlatılması mümkün olmaktaydı.

Zaman ilerledikçe bu çalışmaların daha resmi ve planlı bir şekilde yapılması bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmış ve çalışma grubunun bir dernek haline dönüştürülmesi kararlaştırılmıştır.

Sigorta Tatbikatçıları Cemiyeti adı ile 1958 yılında faaliyete geçen derneğin kurucuları şu kişilerdir :

Haluk Akan, Turhan Avşar,Yaşar Aybek, Melih İsfendiyar, Ali Neyzi, Aziz Önen, Adnan Özberk, İlham Saner, Nurettin Somer, Faruk Seven, Fahiman Şakarcan, Ömer Yanlızoğlu, Nurettin Yamanlar, Osman Yücesan.

Bugün çok sayıda üyesi bulunun dernek, çalışmalarını başarı ile sürdürmektedir.

OUR PARTNERS AND ASSOCIATES