SİGORTA TATBİKATÇILARI CEMİYETİ YAYINLARI

 • 1958-1959 Devresi Konferansları 1959 Yangın Sigortalarında Konservasyon Tesbitindeki Esaslar – Ömer Yanlızoğlu

 • Sigorta Eğitimi – Ali H. Neyzi Sigortacılıkta Yeni İşin Ehemmiyeti – Faruk Seven Excess of Loss Treteleri – Osman Yücesan Deniz Yolu ile Naklonulan Malların Sigortasına Mahsus Poliçenin Umumi Şartları – Melih İsfendiyar Yangın Mevzuunda Mesuliyet Sigortaları – Nurettin Yamanlar Tabii Afetlerin İka Ettiği Zararlara Karşı Sigorta – İlham Saner Atomik Enerji ve Sigorta – Haşim Ekener

 • Yangın Sigortaları Kaideleri ve Tatbikatı 1962 Osman Yücesan

 • Sigorta Eğitimi 1960 Ali H. Neyzi

 • 1960-1961 Devresi Konferansları 1961 Trafik Kazaları Muvacehesinde Sigortacının Durumu ve Temennileri – Yaşar Aybek Sigorta Şirketlerinde Satış Teşkilatı – Ali H. Neyzi Yangın Hasarlarında Orantı ve Zarara Katılma Kuralları – Ali H. Neyzi Can Sigortalarında Rücu Hakkı – Faruk Seven Hayat Sigortalarında İstihsal ve Sigortalılarla Sigorta Şubeleri Arasında Husule Gelen İhtilaflar – Nurettin Somer Yangından Korunma – Osman Yücesan Mütüel Sigorta Teşekkülleri – Aziz Önen Müteahhidin Bütün Rizikolara Karşı Sigortası – Ömer Yanlızoğlu

 • Yangın Rizikolarının Teftişi 1962 Haşim Ekener

 • Hayat Sigortası (Aritmetik ile İzahı ) 1964 Yabancı Yayın Çeviren Ali H. Neyzi

 • Lloyd’s 1966 Yabancı Yayın Çeviren Fahiman Şakarcan

 • Sigorta Muhasebesi 1967 Sedat Sağlam

 • Uçak Sigortaları 1973 Osman Yücesan

 • Sigortada Halkla İlişkiler ve Reklam Sorunu 1974 Açık Oturum Başkan: Melih İsfendiyar Konuşmacılar: Nail Keçili, Ali H. Neyzi, Erdoğan Sergici, Ergün Türker

 • Yurt Dışından Reasürans Almak 1975 Açık Oturum Başkan : Erdoğan Sergici Konuşmacılar : Faruk Seven, Ömer Yanlızoglu, Osman Yücesan, Cahit Nomer

SİGORTA TATBİKATÇILARI DERNEĞİ YAYINLARI

 • Konferans – 12 Aralık 1985 Türkiye’de Sigorta Eksperliğinin Sorunları – İlkay Bilgişin

 • Açık Oturum – 11 Eylül 1985 Türkiye’de Sigorta Tarife Rejimi Başkan : Osman Yücesan Konuşmacılar : Alaattin Büyükkaya, Ergin Gediz, Adli Okuş

 • Konferans – 10 Nisan 1986 Dünya Reasürans Piyasasındaki Son Gelişmeler – Çetin Alanya

 • Açık Oturum – 26 Kasım 1986 Türkiye’de Otomobil Sigortaları ve Sorunları Başkan :Tacettin Aliefendioğlu Konuşmacılar :Okan Balcı, Fadıl Güvenç, Güner Yalçıner

 • Açık Oturum – 18 Haziran 1987 Müşterek Avarya Başkan : Ömer Yanlızoğlu Konuşmacılar : Fahiman Tekil, Gündüz Aybay, Osman Yücesan

 • Konferans – 24 Kasım 1987 Uluslararası Denizcilik ve Ticaretteki Sahtekarlık Olayları – Hüseyin Yunak

 • Açık Oturum – 18 Şubat 1988 Sigorta Murakebe Kanunu Başkan : Cahit Nomer Konuşmacılar : Haydar Arseven, Reha Bavbek, Cemal Zağra

 • Açık Oturum – 14 Ekim 1988 Sigorta Murakabe Kanunu Uyarınca Çıkarılan 21.06.1988 ve 21.08.1988 Tarihli Yönetmelikler Başkan : Cengiz Akatlı Konuşmacılar: Çetin Alanya, Haydar Arseven, Fadıl Güvenç, Osman Yücesan

 • Konferans – 11 Ekim 1989 Avrupa Topluluğu Sigorta Mevzuatı ve Türk Sigorta Mevzuatı ile Karşılaştırılması – Zihni Metezade

 • Açık Oturum – 17 Ocak 1990 Sağlık Sigortaları Başkan : Cengiz Akatlı Konuşmacılar : Gülçin Yılmaz, Abdullah Karacık

 • Açık Oturum – 21 Mart 1990 Türkiye’de Sigorta Tarife Rejimi Başkan : Cengiz Akatlı Konuşmacılar : Cemal Ererdi, Faruk Ömrüuzak

 • Konferans – 13 Şubat 1991 Harp Rizikoları ve Sigorta – Mehmet Yazıcı

 • Açık Oturum – 12 Mart 1992 24.10.1991 Tarihli Sigorta ve Reasürans Aracıları Hakkında Yönetmelik Başkan : Cengiz Akatlı Konuşmacılar : Rayegan Kender, Cemal Ererdi, Ahmet Çelebiler

 • Açık Oturum – 5 Kasım 1992 Ülkemizde Hayat Sigortalarının Dünü,Bugünü,Yarını Başkan : Faruk Seven Konuşmacılar : Osman Yücesan, Hasan Eskil, Tevfik Cansız