Muhittin Karaman

1954 Yılında Rize’de doğdu. İlk ve Ortaokulu İyidere’de okudu. Rize Lisesi’ni bitirdi. İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü’nden mezun olduktan sonra 5 yıl öğretmenlik yaptı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü’nü bitirdi. İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsünde, Kamu ve Yerel Yönetim ile Girişimcilik Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı. Kısa dönem askerlik hizmetinden sonra öğretmenlikten ayrıldı. 1982 yılında Milli Reasürans T.A.Ş. Yangın Servisinde çalışmaya başladı. Türk Sigorta Enstitüsü’nün Sigortacılık Seminerleri’ne katıldı. Yangın Tarife Komitesi’nde raportör olarak çalıştı. SEGEM ve TSEV ‘de Yangın Sigortaları dersleri verdi. Halen Milli Reasürans T.A.Ş. Yangın Servisi’nde Teknik Müdür olarak görev yapmaktadır. 2005 yılından beri Sigorta Tatbikatçıları Derneği Yönetim Kurulu üyesidir. Türkiye Sigorta Birliği, Yangın Sigortası İnceleme ve Araştırma Komitesi başkanıdır. Evli ve iki kız çocuğu sahibidir.